Официални данни на Националния оперативен щаб

Брой заразени с Covid-19

399

брой заразени на 1000 души

0.057

Благоевград

27738

Благоевград

27738

Благоевград

27738