дигитализацията_трансформира_бизнеса

Какво е дигитализацията?

Преди да заговорим за “дигитална трансформация” на бизнеса е нужно първо да разберем какво точно означава дигитализацията сама по себе си. В България, където по принцип се отнасяме с известно подозрение към всяко нововъведение, съществува погрешното схващане, че терминът е синоним на цифровизация. Това му придава допълнително негативно звучене, особено след фиаското с телевизионните мултиплекси от 2013 г, което освен всичко друго, беше широко рекламирано по масовите комуникационни канали и достигна до голяма част от населението.

В английския език, който, без съмнение, в момента олицетворява глобалните иновации, обаче, от две-три години много ясно разграничават по значение думите digitization и digitalization. За да може българският бизнес, и обществото ни като цяло, да започнат да се възползват наистина пълноценно от потенциала на модерните технологии, трябва и тук първо да наложим ясната граница между цифровизацията и дигитализацията. Без да изпадаме в излишни лингвистични подробности, в следващите редове ще дефинираме двата термина и ще обясним тясната връзка помежду им и отношението им към съвременния ръст на глобалната икономика. За щастие, езикът ни е доста приспособим и успешно се е оттървал от чисто графологичната прилика между двата термина.

цифровизация накратко

В най-общи линии, цифровизацията се отнася до преобразуването на аналогични “неща” в цифров вид. С две думи, компютрите са способни да пресъздадат голяма част от реалността, ако им е предоставена в разбираем за тях низ от единици и нули (или в по-съвременните варианти в по-дълги редици от числа). Тоест, цифровизацията се отнася към превеждането на околния свят на език, достъпен за съвременните машини.

Дигиталната революция от края на 20-ти век, постигна именно това – успя да открие начини да цифровизира огромна част от заобикалящия ни свят. Снимки, комуникации, разплащания, документи и какво ли още не, дължат широкото си и ефективно разпространение именно на цифровото си измерение днес. Реално, около 95% от информацията, която човек получава за външния свят, може да бъде цифровизирана посредством звукови и слухови възпроизвеждания. Другите 5%, за които отговарят вкусът, обонянието и осезанието, към момента не заслужават достатъчно внимание, но вероятно ще намерят своето цифрово измерение в обзоримо бъдеще.

Ако трябва да обобщим, цифровизацията е процесът на входиране на информация в дигиталния свят, и към настоящия момент вече сме открили начини да го приложим към огромна част от ежедневието си.

дигитализацията надгражда цифровизацията

Ако нещо има вход, то най-вероятно има и изход. Именно това е основната разлика между цифровизирането и дигитализирането. Докато първото означава създаване на информация, достъпна за съвременните машини, второто се отнася към реалната употреба на цялата тази информация. Накратко, дигитализацията е процесът на прилагане на цифровото съдържание в ежедневието на хората.

Процесът на дигитализиране става все по-ключов, тъй като цифровизирането на реалния свят създаде огромни количества данни, които, въпреки че са лесно достъпки посредством интернет и най-различни устройства, често са в такива обеми, че е невъзможно човешкият мозък да ги осмисли и да се възползва ефективно от тях. Напредъкът в технологиите позволи да се разрабоят инструменти и техники, които компресират и агрегират наличната цифрова информация обратно до мащаби, разбираеми за обикновените хора.

Дигитализацията е процесът, при който събираме цифрова информация за реалния свят, обработваме я бързо и ефективно посредством дигиталните технологии и я прилагаме обратно в ежедневието си по полезен и разбираем начин.

към дигитална трансофрмация

След като вече разполагаме с добре развити техники и инструменти, за да се възползваме качестено от дигитализацията, пред нас застава предизвикателството как точно да приложим наличните технологии, за да подобрим осезаемо бизнеса, обществото и, като цяло, всекидневния си живот. Именно тук започваме да говорим за дигитална трансформация – процесът на откриване, разбиране и правилно внедряване на съответните методи и стратегии за подобряване на ежедневното ни преживяване и представяне.

Конкретните ползи ще опишем отделно на по-късен етап, но за момента можем да споменем някои от най-лесно предвидимите:

  1. Подобряване на бизнес модела, за постигане на по-добри резултати, по-ясно разбиране на клиентите и по-ефективно предоставяне на продуктите ни
  2. Автоматизация на процеси в производството и услугите
  3. Улесняване на начина, по който правим бизнес въобще
  4. Видим растеж и по-добра конкурентноспособност

Очевидно е, че дигитализацията вече променя бъдещето ни. Хората “работещи на компютър” стават все повече и получават все по-високи доходи. Интернет пазарът в България днес има много по-голям потенциал за растеж от реалния. Това означава, че вече е неизбежно да трансформирате бизнеса си, ако искате не само да сте в крак с времето, но и въобще да останете в играта. Не е нужно да прахосвате времето си в търсене на най-подходящите инструменти, или в прилагане на техники, които не са приложими към това, с което се занимавате. Ние сме тук, за да ви помогнем да постигнете качествена дигитална трансформация, спрямо истинските нужди и възможности на това, с което се занимавате.

Коментари

коментара